Sorting by

×
volleybal

Vertrouwenspersoon

Volleybalvereniging VAT neemt seksuele intimidatie en misbruik in de sport zeer serieus. We hopen natuurlijk dat dit en ander grensoverschrijdend gedrag niet voorkomt binnen de vereniging. We kunnen en willen dit echter niet als vanzelfsprekend beschouwen. 

Mirjam Adriaansen is aangesteld als vertrouwenspersoon. Iedereen die te maken heeft of heeft gehad met seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag kan dit melden bij Mirjam. Ook vermoedens met betrekking tot anderen kunnen bij Mirjam gemeld worden. Het is belagnrijk dat dit gesignaleerd wordt, zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Ook als er binnen de vereniging iets anders speelt waarbij je een ongemakkelijk/onprettig gevoel hebt kun je bij Mirjam terecht. Mirjam zal strikt vertrouwelijk met een melding omgaan, tenzij er vooraf andere afspraken worden gemaakt.

Vertrouwenspersoon
Mirjam Adriaansen